Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...
Més informació:

ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA


Els col·legiats API, poden presentar per via telemàtica, i en representació de terceres persones, declaracions, comunicacions, declaracions-liquidacions, auto-liquidacions o qualsevol altre document exigit per norma tributaria.

 

Més noticies d'interès

 

En el BOE del dia 20 d’octubre s’ha publicat l’Ordre AHP/2178/2015 que incrementa fins a 30.000,00 € l’import dels deutes que l’Agència Tributària podrà fraccionar o ajornar sense que calgui aportar cap garantia.