Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Autònoms. Devolució de quotes als autonòms que per pluriactivitat hagin cotitzat més que l'import màxim de les quotes

Pels qui estiguin donats d'alta al Règim general i a Autònoms

D'acord amb les Lleis de Pressuposots de 2016 i Art.15.10 de l’Ordre de cotització pel 2016:

Els autònoms que hagin cotitzat en l'any 2015 per contingències comunes, (incloses les aportacions empresarials, del treballador, i les relatives al règim especial), un import superior a 12.245,98 euros, tindran dret a una devolució del 50 % de l’excés cotitzat de l’esmentada quantitat, amb un màxim del 50 % de les quotes obligatòries per contingències comunes ingressades al RETA.

La devolució es farà a instància de l’interessat en els primers quatre mesos de l'any 2016, per tant poseu-vos en contacte amb el vostre gestor/a.

Segons las lleis de Pressupostos del 2016 i art.15.10 de l´Ordre de cotització del añy 2016.