Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Assegurances i Garanties

 

  • OBLIGATÒRIES:

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
El col·legiat/da està emparat/da per una assegurança de la responsabilitat civil que garanteix els danys i perjudicis que pugui causar durant l'exercici de la seva activitat amb un capital mínim per establiment obert al públic de 100.000,00 €uros. 600.000,00 €uros per any, per cobrir la seva funció mediadora, la de perit judicial i extrajudicial, la comercialització d'apartaments turístics, la gestió dels arrendaments, pel seu servei de la "Sociedad Pública de Alquiler" i la de taxador hipotecari.

ASSEGURANÇA DE GARANTIA I CAUCIÓ
El col·legiat/da està emparat/da per una garantia i caució pel desenvolupament de la seva activitat mediadora per respondre de les quantitats que rep en l'exercici de l'activitat, fins que aquestes quantitats siguin posades a disposició de les persones destinatàries. L'import mínim de la garantia és de 60.000,00 € per establiment obert al públic i any de cobertura.

 

  • ALTRES:

ASSEGURANÇA PER LES RENDES DELS LLOGUERS IMPAGATS
El Col·legi posa a disposició dels col·legiats la possibilitat d'oferir als nostres clients la prestació d'una assegurança per a les rendes dels lloguers impagats, amb l'objectiu de garantir les rendes dels lloguers d'habitatges habituals i permanents, (amb o sense mobles), i habitatges ocasionals per raó d'estudis o treball que cobreix les pèrdues del lloguer, els desperfectes immobiliaris i el contenciós dels impagats.