Col·legis i associació d'agents immobiliaris

No pagueu més IRPF del que us correspongui!

Fins el 30 de juny (fins el 25 de juny per via electrònica) hi ha temps per a presentar les declaracions de renda i patrimoni del 2014.

Aneu en compte amb els esborranys que envia l’Agència Tributària. Es detecten moltes errades i omissions de deduccions. D’altra banda l’AT no es fa responsable en cap cas del que digui l’esborrany.

En cas de dubte, consulteu a un professional. Segur que us surt a compte.

Recordem les novetats més importants per aquest any són les següents:

 

  1. Indemnitzacions per acomiadament: En els acomiadaments produïts a partir del 1.8.2014, s’haurà de tributar pel que passi de 180.000 €.
  2. Activitats econòmiques amb retenció de l’1%: A partir del 1.1.2014 han de dur llibre de registre de vendes i ingressos.
  3. Dació en pagament o transmissió habitatge habitual: El guany patrimonial derivat d’aquestes operacions estarà exempt si es fa per satisfer deutes garantits amb l’hipoteca sobre l’habitatge.