Finançament

Solucions per a l'economia professional
SOLUCIONS  EXCLUSIVES


Bonificació 10% de la quota fins a 50 euros
Abonament del 10% de la quota de col·legiat o associat, que afegim als avantatges dels comptes de la gamma Sabadell PRO fins a un màxim de 50 euros per compte, per a quotes domiciliades a Banc Sabadell, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.


Càrrecs domiciliats per BS Online
Presentació: 0,60 euros/rebut (IVA no inclòs)
Devolució: 0,50% (mínim 1,50 euros per càrrec)
Despeses de comunicació 0,55 euros en els càrrecs domiciliats sobre altres entitats (només per a devolucions).
Condicions aplicables a tots els comptes on figuri el col·legiat client com a titular o autoritzat del compte.

 

Treballem en PRO dels PROfessionalsA Banc Sabadell treballem pensant en els PROfessionals.

Per això mantenim un acord de col·laboració amb el teu Col.lectiu Professional, que ofereix avantatges exclusius en la contractació de productes financers als seus professionals i familiars de primer grau.

Però treballar en PRO dels PROfessionals no només és facilitar-te la gestió del teu negoci i atendre les teves necessitats financeres. És anar més lluny.

Innovem constantment la nostra oferta de productes i serveis per a poder oferir productes com aquest:

Sabadell Garantía Fija 19, FI

Tranquil·litat en la teva inversió

Fons d’inversió   T’ofereix una  Et garanteix que recuperaràs
garantit a 1 any 

rendibilitat de l’1,45 % TAE

el 100 % del capital invertit a la
data de venciment de la garantia

Avantatges principals
• El 100 % de la inversió inicial, valorada el 30 de gener de 2023, quan venci la garantia el 31 de gener de 2024.

• Una rendibilitat garantida de l’1,45 % TAE addicional, si es manté la inversió fins al venciment de la garantia.

Tots els avantatges fiscals que ofereixen els fons d’inversió
• Si inverteixes en Sabadell Garantía Fija 19, FI et beneficiaràs dels avantatges fiscals dels fons d’inversió si ets persona física resident a Espanya, segons la legislació fiscal vigent.

• Els fons d’inversió no tributen fins que es desinverteixen. Per això, si traspasses el capital acumulat a un altre fons d’inversió, no hauràs de tributar.

Característiques de Sabadell Garantía Fija 19, FI

Inversió mínima inicial 200 euros.
Període de comercialització inicial Fins al 30 de gener de 2023 (inclòs) o fins a esgotar l’oferta.
Patrimoni del fons 700 milions d’euros.
Valor inicial garantit Valor liquidatiu el 30 de gener de 2023
Data de venciment de la garantia 31 de gener de 2024.
Comissió de gestió 0,545 % anual sobre el patrimoni, a partir del 31 de gener de 2023, inclòs
Comissió de dipositària 0,055 % anual sobre el patrimoni, a partir del 31 de gener de 2023, inclòs.
Comissió de subscripció

5 % sobre l’import subscrit des del 31 de gener de 2023 fins al 30 de gener de 2024, ambdós inclosos.

Comissió de reemborsament

2 % sobre l’import reemborsat a partir del 23 de gener de 2023 fins al30 de gener de 2024, ambdós inclosos, a excepció de les finestres de liquiditat.

Les finestres de liquiditat, és a dir, les dates en què pots fer un reemborsament o traspassar participacions del fons sense comissió de reemborsament, seran els dies 20 de cada tres mesos (o el següent dia hàbil si algun d’aquests no ho és), és a dir, des del dia 20 d’abril de 2023 fins al dia 20 d’octubre de 2023, ambdós inclosos. Hauràs de donar l’ordre amb una antelació mínima de 5 dies hàbils i s’aplicarà el valor liquidatiu corresponent a aquell dia sense garantir el valor liquidatiu inicial.

+ informació


Finançament per a comunitats de propietaris 

Préstecs Comunitats de Propietaris

 • Finançament per a tot el projecte de rehabilitació de l’edifici
 • Finançament a mida de cada comunitat
 • Condicions que s’ajusten al teu projecte d’inversió

Qui és el beneficiari?

Les comunitats de propietaris que necessitin finançar les inversions de millora del seu edifici sempre que estiguin destinades a l’estalvi i la millora de l’eficiència energètica i la conservació, la millora o la regeneració de l’edifici.

Per aplicar aquestes condicions, la comunitat ha d’estar gestionada per un professional que pertanyi a un col·lectiu empresarial o un col·legi professional amb conveni vigent amb Banc Sabadell.

Què necessites finançar?

Oferim a les comunitats dos tipus de préstec1 perquè puguin iniciar el projecte de rehabilitació, sense derrames extraordinàries, i executar-lo quan arribi el moment.

Préstec Projecte Inicial C. P.

Per finançar el cost del projecte, el llibre blanc i les llicències d’obres necessàries, que són els tràmits previs a la sol·licitud de la subvenció definitiva.

Préstec Rehabilitació C. P.

Per finançar el projecte de rehabilitació destinat a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica, la conservació, la millora o la regeneració de l’edifici de la comunitat.

Avantatges principals

 • El projecte es pot començar sense la necessitat de recaptar primer l’import necessari. S’avancen les inversions.
 • La comunitat serà la titular del préstec, no ho seran els propietaris directament. Per això, en cas que necessitin un finançament addicional a títol personal, aquest endeutament no els afectarà.
 • Lliure elecció del proveïdor que es vulgui per al projecte, perquè el finançament el proporciona el Banc i no el proveïdor.
 • L’import de les quotes serà el mateix durant tota la vida del préstec.
 • Aprofita els ajuts dels fons Next Generation EU que permeten als propietaris accedir a subvencions i deduccions fiscals per ajudar-los amb les reformes. Informa’t al web https://fondorecuperacioneuropeo.bancsabadell.com/programa-de-rehabilitacion-de-viviendas/.

Requisits específics

Per poder formalitzar les operacions, es requerirà:

 • Cessió dels drets de cobrament de les quotes comunals a Banc Sabadell.
 • En l’assegurança de protecció de la comunitat de propietaris, s’ha de designar com a beneficiari Banc Sabadell.

Condicions dels préstecs          

Préstec Projecte Inicial C. P.2   Préstec Rehabilitació C. P.3
Import: 35.000 € màxim  
Tipus d’interès: 4,00 % TIN (5,97 % TAE, 11,23 % TAE)     TTipus d’interès: 5,00 % TIN (5,79 % TAE, 7,12 % TAE)
Comissió d’obertura: 2,00 %          Comissió d’obertura: 1,00 %
Termini: fins a 3 anys      Termini: fins a 10 anys
Possibilitat de carència de capital de fins a 18 mesos    Possibilitat de carència de capital de fins a 24 mesos

La TAE pot variar en funció del termini i de l’import sol·licitat.

Documentació a aportar per a l’estudi de l’operació

 • Pressupost d’ingressos i despeses de la comunitat, tant de l’anualitat corrent com de l’anualitat immediatament anterior.
 • Certificat del grau de compliment de l’últim pressupost liquidat i tancat amb detall de les desviacions.
 • Acta/es en què es va acordar la realització de les obres i inversions i l’aprovació de sol·licitud del préstec bancari per dur-les a terme, sense que hagi rebut, en període d’impugnació, cap reclamació ni impugnació dels acords presos.
 • Certificat de l’existència o no de comuners amb rebuts pendents de cobrament, amb detall del % de comuners amb impagament i import pendent.
 • Certificat de comuners que participen en el préstec.
 • Documentació acreditativa de la destinació del finançament.
 • Aportació de l’operativa dels últims 12 mesos de la comunitat amb l’entitat bancària amb la qual opera.
 • Sol·licitud a la CIRBE signada pel president de la comunitat de propietaris.
 • Qualsevol altre document que d’acord amb les circumstàncies del préstec s’estimi convenient. L’entitat facilitarà mostres dels diferents tipus de certificats.

(més informació en aquest enllaç)

 

sabadell_kitdigital

El Kit Digital corresponent a subvencions i ajudes provinents dels Fons Next Generation.

Ara ha començat la primera convocatoria per pimes (d’entre 10 a 49 treballadors) i en breu sortiran les properes destinades a microempreses i autònoms. El bo digital subvenciona software, des del banc Sabadell podem ajudar amb el finançament de hardware (Inforenting).


Oferta de productes i serveis adreçada a membres del col·lectiu

Condicions vàlides fins el 30/03/2024.


Per fer estudis necessitarem com sempre la documentació mínima:

-NOVA HIPOTECA: dnis, arras de la finca amb verif. Registral de finca a comprar, 3 últimes nómines, contracte de feina, vida laboral, renta, 3 últims rebuts de la cirbe que tingui, justificant altres ingressos i si té finques dades registrals d´aquestes per valorar el patrimoni.

-CAPTACIÓ HIPOTECA: dnis, verif. Registral de finca a cambiar, 3 últimes nómines, contracte de feina, vida laboral, renta, 3 últims rebuts de la cirbe que tingui i sobretot del préstec que captem , justificant altres ingressos i si té finques dades registrals d´aquestes per valorar el patrimoni.

 

Consulta les característiques i condicions a la INTRANET  


Fons de recuperació europeu. Next Generation (+ info)

Fons de recuperació dotat amb 750.000 milions d’euros que contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de la Covid-19.

Són fons per impulsar la inversió privada i donar suport a les empreses que pateixen dificultats econòmiques a la seva modernització i accelerar la doble transició ecològica i digital.

 

Aquest és un simulador del Banc Sabadell per saber si pots optar als fons:  Herramienta de simulación de ayudas directas (afi.es)

 


Recentment s’ha publicat el RDL 05/2021, que contempla mesures de recolzament a la solvència empresarial mitjançant ajudes directes a empreses i autònoms.

Us fem arribar un pla de comunicació que podeu seguir i per tal que conegueu les principals característiques del funcionament d’aquestes ajudes així com un simulador fet pel Banc de Sabadell que permet consultar a la empresa o autònom si pot accedir a les esmentades ajudes.

AJUDES DIRECTES DE L'ESTAT(RDL 5/2021)

Com funcionen?

Per a autònoms i empreses

Que compleixin amb:

•Tenir la seu a Espanya. • No tenir pèrdues durant el 2019.
•Que el seu volum d’operacions del 2020 s’hagireduït en més d’un 30% respecte al del 2019. • Activitat inclosa en el ReialDecret-Llei 5/2021.
•Estar al corrent de pagament dels impostos ide la Seguretat Social. • No es pot estar en concurs decreditors ni haver cessat l’activitat

Quins imports es poden sol·licitar?

· Autònoms en règim d’IRPF: Fins a 3.000€.
· Professionals en règim d’IRPF i empreses amb fins a 10 treballadors: L’import equivalent al 40% de la caiguda que superi el 30%. Mín. 4.000€ - màx. 200.000€.
· Professionals en règim d’IRPF i empreses amb més de 10 treballadors: L’import equivalent al 20% de la caiguda que superi el 30%. Mín. 4.000€ - màx. 200.000€.

A què s’han de destinar les ajudes?

Al pagament de deutes generats entre el març de 2020 i el maig de 2021, i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021:

• Proveïdors     • Costos fixos
• Reducció del nominal del deute bancari amb aval públic  • Reducció del nominal de la resta de deute bancari

Quins requisits s’han de complir?

•Mantenir l’activitat fins al 30 de juny de 2022.
•No repartir dividends durant els anys 2021 i 2022.
•Les retribucions de l’Alta Direcció no s’han d’incrementar durant dos anys.

Les ajudes es canalitzaran a través de les Comunitats Autònomes que s'encarregaran de la tramitació, la gestió, la resolució i de l'abonament de les ajudes. Les Comunitats Autònomes podran modificar les condicions finals de les ajudes directes. El termini de la sol·licitud és fins el 31 de desenbre de 2021 o fins a esgotar els 7000 milions d'euros.

NOTICIA

Empreses i autònoms ja poden calcular les seves ajudes directes amb el simulador de Banc Sabadell

 • El Govern Central ha habilitat un fons de 7.000 milions d'euros per a ajudes no reemborsables

 Barcelona, 28 d’abril de 2021. Banc Sabadell ha llançat un simulador per sol·licitar els ajuts directes no reemborsables de el Govern d'Espanya. El Sabadell és el primer banc en facilitar aquest tipus d'eina a autònoms i empreses, que es beneficiaran d'un fons de 7.000 milions d'euros habilitat pel Govern per pal·liar els efectes de la crisi per la COVID-19.

Les empreses elegibles accediran a ajudes d'entre 4.000 i 200.000 euros i els autònoms que tributen per mòduls i compleixin els requisits d'elegibilitat, a un màxim de 3.000 euros. Aquestes aportacions s'han de destinar a el pagament de deutes, com ara pagaments a proveïdors, subministraments, salaris, arrendaments o reducció del deute financer. Les comunitats autònomes s'encarregaran de canalitzar les ajudes i podran incorporar modificacions en alguns criteris del marc general aprovat pel Govern Central, per incrementar el perímetre d'autònoms i empreses beneficiaris. Es preveu que en els propers dies publiquin els procediments de sol·licitud.

Les empreses volen estar preparades per poder accedir com més aviat millor i en les millors condicions a aquests ajuts que venen a pal·liar l'erosió del nostre teixit productiu en aquesta pandèmia” comenta Carlos Ventura, Director general de Banc Sabadell, qui afegeix que al banc “treballem per acompanyar els nostres clients empreses en aquest procés, oferint-los informació rellevant, ajuda en la sol·licitud, i accés a finançament que pugui complementar aquestes ajudes”.

Com funciona l'eina de Banc Sabadell?

Per simplificar l'accés a la informació i disposar de la mateixa de manera puntual i actualitzada, el banc ha posat a disposició d'empreses i autònoms una pàgina informativa que es va actualitzant diàriament amb les novetats que es produeixen. La pàgina inclou una eina d'ús senzill, que a partir de preguntes bàsiques (Comunitat Autònoma, domicili fiscal, CNAE i dades de tributació o facturació) calcula automàticament a quin import podria tenir dret l'empresa o autònom.

L'eina està a disposició de totes les empreses i autònoms en la pàgina principal de www.bancosabadell.com

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

POLITICA DE COOKIES

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

 

Web:

https://www.apigirona.com/

Titular:

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)

Domicili:

C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA

C.I.F:

 Q-1775002-G

Telèfon:

+34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com

Dades registrals:

__________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

 

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització

Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques

Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

 

Segons termini

 

Cookies de sessió

Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

Cookies persistents

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

 • Cookies pròpies i de tercers:

Titularidad

Identificación

Periodo de conservación

Propósito/Finalidad

Tipo de cookie

.comprarordenador.com/

__utmb

30 mins

S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmt

10 minuts

S'usa per a limitar el percentatge de sol·licituds.

Analítica

 

__utma

2 anys

S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmc

Sessió

No s'usa en ga.js. Es configura per motius d'interoperabilitat amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per a determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

Analítica

 

 

 

Google.com

__utmz

6 mesos

Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc web. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

accept_cookies

Permanent

Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis del lloc web

Técnica

language_public

Sessió

Aquesta cookie és necessària per a establir l'idioma en l'ús de la pàgina web.

Técnica

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

PHPSESSID

Sessió

Aquesta cookie és nativa de PHP i permet a la web guardar dades serialitzades d'estat. En aquesta web s'usa per a establir sessions d'usuari passant dades d'estat a través d'una cookie temporal també coneguda com Cookie de sessió. La cookie PHPSESSID no té caducitat establerta ja que desapareix quan es tanca la web.

Funcionament

DV

24 hores

És utilitzada per Google per a proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació.

Analítica

1P_JAR

1 any

Aquesta cookie que transfereix dades a Google per a fer la publicitat més atractiva.

Técnica

 

NID

6 mesos

Conté un ID únic que Google utilitza per a recordar les teves preferències i una altra informació, com el teu idioma preferit (per exemple, l'espanyol), el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina (per exemple, 10 o 20) i si vols que el filtre SafeSearch de Google estigui activat o desactivat.

Analítica

TAID

1 any

S'utilitzen per a enllaçar la teva activitat en els dispositius. D'aquesta manera, es coordinen els anuncis que apareixen en ells i mesurem els esdeveniments de conversió.

Publicitària

ANID

2 anys

Aquestes cookies tenen una finalitat publicitària del servei Google Adwords. Contenen un valor generat aleatòriament únic que permet a la Plataforma per a distingir navegadors i dispositius. Aquesta informació és utilitzada per a mesurar el rendiment dels anuncis i proporcionar recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques

Publicitària

SAPISID

2 anys

En crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzemen les cookies NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes cookies per a millorar la seva experiència d'ús.

Publicitària

APISID

2 anys

Publicitària

HSID

2 anys

Publicitària

SSID

2 anys

Publicitària

SIDCC

2 anys

Publicitària

OGPC

1 dia

Aquesta cookie és utilitzades per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google.

Técnica

 

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

 

OTZ

1 setmana

Aquesta cookie serveix per a optimitzar i personalitzar els anuncis mostrats en navegar. Serveix per a analitzar pautes de trànsit a la web, durada de la sessió del navegador. Està relacionada amb el sistema de publicitat personalitzada de Google Adwords.

Publicitària

 

RUL

1 any

Les utilitza DoubleClick per a determinar si l'anunci del lloc web s'ha mostrat correctament. Això es duu a terme perquè el màrqueting sigui més eficaç.

Publicitària

 

DSID

2 setmanes

S'utilitza per a identificar a un usuari que tingui la sessió iniciada en llocs que no són de Google i per a recordar si l'usuari ha acceptat la personalització d'anuncis.

Publicitària

 

IDE

13 mesos

S'utilitzen amb aquests fins per a mostrar anuncis de Google en llocs que no són de Google.

Publicitària

 

SEARCH_SAMETIME

6 mesos

Aquesta cookie és pròpia de Google, es creen amb la finalitat de verificar el compte de l'usuari, emmagatzemar l'accés més recent als seus serveis i les preferències de l'usuari.

Técnica

 

viewed_cookie_policy

1 any

Cookies d'ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com "No necessàries".

Técnica

 

CookieLawInfoConsent

11 mesos

 

Cookie gestionada pel complement de consentiment de cookies de GDPR i s'utilitza per a emmagatzemar l'estat de consentiment de cookies de l'usuari.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com a "Necessàries".

Técnica

 

__Secure-3PSIDCC

1 any

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PAPISID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PSID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PSID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PAPISID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

Més informació de les Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google maps): També utilitzem cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (exemple: PREF, CONSENT, SSID, NID…).

- Altres cookies de Google: Així mateix, utilitzem cookies de caràcter tècnic per a recordar l'acceptació per part de l'usuari de la instal·lació de cookies, a més de cookies amb diferents funcionalitats, de publicitat, de seguretat o de preferències. (Exemples d'aquestes cookies de google: 1P_JAR, SID, SEARCH_*SAMESITE, SAPISID, APISID, HSID, UULE, DV...).Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Drets de l’interesat.

La majoria de les cookies recopilen informació anònima, que no permet obtenir la identitat de l'usuari, si bé alguns dels codis que s'inclouen serveixen per a singularitzar o individualitzar al navegador del seu dispositiu utilitzat, podent ser aplicable la normativa en matèria de protecció de dades personals. Per això, l'informem que la informació que s'obté per mitjà de les cookies, serà tractada amb les finalitats indicades en la present Política de Cookies. Així mateix, està informació també serà tractada per aquelles empreses que proveeixen cookies amb les finalitats indicades en les seves respectives polítiques de privacitat.

No obstant això, tenint en compte que aquests codis no permeten la identificació de l'Usuari, no seran aplicables els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, tret que l'Usuari sigui capaç d'aportar informació addicional que permeti vincular la seva identitat amb els codis identificatius de les seves cookies.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, l'usuari podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant el nostre Delegat de Protecció de Dades/ responsable de protecció de dades en el següent e-mail (coapi@apigirona.com).

D'altra banda, l'informem que alguns dels nostres proveïdors, socis i col·laboradors poden estar situats als Estats Units o altres països la legislació dels quals no ofereix un nivell de protecció de dades equivalent a l'europeu. En consentir l'ús de cookies i la compartició de dades, consent la transferència de les seves dades personals.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
 • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
 • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

 

Última Revisió: novembre 2021