Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als usuaris
En les seves transaccions immobiliàries
confií sempre amb un API

Com es calcula el valor de l'Euribor?
Cada mes ens arriben informacions sobre si l'índex l'Euribor ha pujat o ha baixat. Immediatament després ens comenten el que augmenta o descendeix la quota mensual de la hipoteca. Però, sabem realment què és l'Euribor, com es calcula i com pot afectar als préstecs hipotecaris? En Api.cat, t'ho responem en quatre preguntes. Perquè no se't torni a quedar cara de marcià quan sentis que l'Euribor tanca el mes amb un altre màxim històric i que hauràs de pagar 6 euros més al mes en la hipoteca del teu pis.

2
Què és l'Euribor?
• Euribor (Euro Interbank Offered Rate), el tipus europeu d'oferta interbancària, és un índex de referència que es publica cada dia que marca el tipus d'interès mitjà al que els bancs es presten els diners entre ells a termini d'un any.
• Per calcular-ho, s'usen les dades dels 44 principals bancs que operen a Europa. L'índex que s'extreu s'utilitza com a base per a l'evolució de les hipoteques. El valor de l'Euribor ho estableix el mercat i no el Banc Central Europeu (BCE). Cada dia es publica en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).


Com s'obté l'Euribor?
El 80% de les hipoteques espanyoles prenen com a referència l'Euribor. L'índex es publica cada dia segons les dades recollides per la Federació de Bancs Europeus. Formen part de la selecció 31 entitats europees, quatre d'elles espanyoles. A nivell internacional, també es demanen estadístiques a *Bank *of Tòquio *Mitsubishi i *JP Morgan *Chase.
• La publicació de l'Euribor la fa Reuters. Primer, demana als bancs que li enviïn els seus tipus d'interès. L'agència fa el barem, eliminant el 15% més alt i el més baix. Al final, fa una mitjana aritmètica i arrodoneix la xifra amb tres decimals.


Com es calcula la quota mensual?
• L'Euribor es regeix pel model francès de les hipoteques. La fórmula es *recalcula cada vegada que es revisa el préstec.

 

3

• El capital és els diners pendents d'amortitzar al moment de la revisió. L'interès de la fórmula es calcula mensualment. En el cas d'un interès del 5% anual, s'ha de dividir entre 12 mesos. El termini es calcula en mesos. La part d'a baix de la fórmula acaba amb elevat al termini (no confondre-ho amb menys termini).


Com saber quan et toca la revisió?

1

El càlcul de les hipoteques es revisa semestral o anualment. En l'escriptura del préstec, figura la data i la periodicitat de la revisió. Per saber el període, has de comprovar l'interès que et cobren en les quotes mensuals.
• A aquesta xifra, resta-li el diferencial i et donarà el valor de l'Euribor d'un mes concret.
• Aquest valor busca-ho en la taula de l'Euribor i sabràs al fet que mes corresponia i quan et toca la revisió.
• Els bancs apliquen de vegades un arrodoniment al tipus d'interès. Aquest no pot superar el 0,125 (una vuitena part) i sempre ha d'anar per escrit.
Amb aquestes 4 preguntes, hem intentant respondre a les qüestions habituals sobre que és i com funciona l'Euribor. Si com a professional immobiliari tens qualsevol comentari, suggeriment o dubte, ens les pots enviar.