Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Formació contínua
En la formació i el reciclatge
s'hi troba el futur dels professionals

Pròxims cursos

Gestió del temps i de l'estrés

24/05/2018 - 24/05/2018
Una missió impossible? Veure curs