Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Formació contínua
En la formació i el reciclatge
s'hi troba el futur dels professionals

· DESI-AICAT · Universitat de Girona · Curs homologat per accedir al Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya (aicat) · "Un itinerari de mòduls presencials per garantir el màxim l'aprofitament als cursos"

Data inici
01/10/2019
Data final
28/05/2020
Màxim persones
50
Dies
 • Dimarts
 • Dijous
Horaris
Tarda de 16.00h. a 20.00h
Durada
208 hores.
Modalitat
Presencial
Lloc
Col·legi API
Adreça

C/ Eiximenis 18 entresòl de Girona

Tipologia
Diploma d'Especialització en el Sector Immobiliari-AICAT
Convalidacions
Es poden convalidar mòduls, acreditant el temari, les hores lectives i la justificació corresponent.
Crèdits
34 ECTS
Temari

Curs reconegut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge per accedir al registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya

La Fundació Universitat de Girona: Formació i innovació conjuntament amb el Col·legi oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona li ofereix el Diploma d’especialització -AICAT, amb el següent programa:

 • Dret privat: obligacions i contractes. 20 h.
 • Dret privat: registral, hipotecari i drets reals. 32 h.
 • Arrendaments urbans i rústics. 20 h.
 • Urbanisme. 20 h.
 • Valoracions immobiliàries. 20 h.
 • Fiscalitat immobiliària. 28 h.
 • Normativa específica del Sector Immobiliari. 20 h.
 • Màrqueting Immobiliari. 24 h.
 • Organització i gestió d’empresa. 24 h.

 

Sistema d'avaluació
Assistència mínima d’un 80%.
Superar una prova tipus test (resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà).
Cada mòdul s'avalua de forma individual.
Preu
2.250,00
Descompte

Col·legis Professionals: 2.137,50€

Agents Immobiliaris API i empleats d'aquests: 1.800,00€

Més descomptes

(La fundació té condicions especials, es pot finançar en 10 quotes.)

 

Titulació
Diploma d’especialització expedit per la UdG que et permetrà exercir com a Agent Immobiliari de Catalunya.
Inscripció

 fundacioudg