Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Formació contínua
En la formació i el reciclatge
s'hi troba el futur dels professionals

Fiscalitat Immobiliària

Imatge 1 de 2
Data inici
09/01/2020
Data final
20/02/2020
Màxim persones
50
Dies
 • Dijous
Horaris
De 16:00h a 20:00h
Durada
28 hores
Modalitat
Presencial
Lloc
Col·legi API
Adreça

C/ Eiximenis, 18 entresòl - Girona

Tipologia
Curs d'Especialització en Fiscalitat Immobiliària
Crèdits
5 ECTS
Temari
 1. Recursos i Infraccions. Procediment sancionador
 2. La fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’IRPF: Tributació, deduccions i desgravacions.
 3. Fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’impost sobre les societats ( IS ).
 4. Impost sobre el valor afegit en les operacions Immobiliàries ( IVA ) .
 5. Fiscalitat en l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats ( ITP-AJD).
 6. Impost sobre donacions i successions.
 7. Fiscalitat dels immobles i de les operacions immobiliàries en l’àmbit dels tributs locals.
 8. Els impostos en els no residents (imputacions de renda, vendes i rendes de l’arrendament).
 9. Casos específics concrets.
 10. Impost sobre estades d’establiments turístics (taxa turística). Problemàtica amb l’IVA.
 11. L'impost sobre habitatges buits.

 

Ponents

Robleda, Joan.

Romaguera Colom, Cristina. Advocada. Llicenciada en Dret. Màster en assessoria i gestió tributària. Màster en Dret d’empresa. Sòcia de RM Assessors.

Romaguera Colom, Maria. Llicenciada en ADE. Gestora administrativa. Assessora fiscal de RM Assessors

Terrades, Sílvia. Advocada.

Sistema d'avaluació
Assistència mínima al 80% de les sessions.
Prova tipus test.( resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà)
Preu
475,00
Descompte

Col·legis Professionals: 451,25€

Agents Immobiliaris API i empleats d'aquests: 380,00€

Més descomptes

(La fundació té condicions especials, es pot finançar en 10 quotes.)

Titulació
Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
Inscripció

 fundacioudg