Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Formació contínua
En la formació i el reciclatge
s'hi troba el futur dels professionals

Fiscalitat Immobiliària

Data inici
10/01/2019
Data final
21/02/2019
Màxim persones
50
Dies
  • Dijous
Horaris
De 16:00h a 20:00h
Durada
28 hores
Modalitat
Presencial
Lloc
Col·legi API
Adreça

C/ Eiximenis, 18 entresòl - Girona

Tipologia
Curs d'Especialització en Fiscalitat Immobiliària
Crèdits
5 ECTS
Temari

1. Recursos i Infraccions. Procediment sancionador
2. La fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’IRPF: Tributació, deduccions i desgravacions.
3. Fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’impost sobre les societats ( IS ).
4. Impost sobre el valor afegit en les operacions Immobiliàries ( IVA ) .
5. Fiscalitat en l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats ( ITP-AJD).
6. Impost sobre donacions i successions.
7. Fiscalitat dels immobles i de les operacions immobiliàries en l’àmbit dels tributs locals.
8. Els impostos en els no residents (imputacions de renda, vendes i rendes de l’arrendament).
9. Casos específics concrets.
10. Impost sobre estades d’establiments turístics (taxa turística). Problemàtica amb l’IVA.

Ponents

Marsal, Marc. Economista. Advocat i assessor tributari a MBP.

Robleda, Joan. Economista. Cap dels Serveis d'informació Tributària de l'AEAT de Girona.

Terrades, Sílvia. Advocada de la Generalitat. Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Sistema d'avaluació
Assistència mínima al 80% de les sessions.
Prova tipus test.( resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà)
Preu
475,00
Descompte

Col·legis Professionals: 451,25€

Agents Immobiliaris API i empleats d'aquests: 380,00€

Més descomptes

(La fundació té condicions especials, es pot finançar en 10 quotes.)

Titulació
Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.